KPO Kainuun Puhelinosuuskunta
KPO header logo

KPO:n jäsenhakemus


Voit tehdä jäsenhakemuksen tai ilmoittaa muutoksesta nykyiseen osuuteesi oheisella lomakkeella. Lomake tulee ladata omalle laitteelle, jolloin sen täyttäminen onnistuu.

KPO:n jäsenmaksu on 100 €.

Jäsenhakemus

JÄSENYYSEHDOT


Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) sääntöjä täydentävät osuuskunnan jäsenyyteen liittyvät hallituksen määrittelyt löytyvät alla olevalla painikkeella.

1. Uuden jäsenen hyväksyminen

Jäseneksi hyväksyminen edellyttää, että jäsenyyden hakijalla on käytössään omissa nimissään Kainuun Puhelinosuukunnan (KPO) tytär- tai osakkuusyhtiön puhelin-, laajakaista-, kuitu- tai kaapeli-TV -liittymä. Jäseneksi voidaan hyväksyä vain yksi luonnollinen henkilö tai juridinen yhteisö, yhdellä jäsenyydellä ja osuudella ei siis voi olla useita omistajia.

Jäsenyys voidaan hyväksyä ilman perusedellytyksenä olevaa käyttöehtoa silloin, kun osuus on siirtynyt perinnön, testamentin, avio-oikeuden, yleisseurannon tai konernin sisäisten siirtojen nojalla.

 KPO:n säännöt, 3§ Jäsenyys
Osuuskunnan jäseneksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt. Jäseneksi pyrkivän on haettava jäsenyyttä kirjallisella hakemuksella osuuskunnan hallitukselta, joka päättää hakemuksen hyväksymisestä, hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

2. Osuuksien siirrot nykyisille jäsenille

Osuuden/osuuksien  siirto jo osuuskuntaan merkityn jäsenen nimiin edellyttää, että jäsenellä/hakijalla on käytössään omissa nimissään kaikkia osuuksiaan vastaava määrä Kainuun Puhelinosuuskunnan (KPO) tytär- tai osakkuusyhtiön puhelin-, laajakaista-, kuitu tai kaapeli-TV-liittymiä. Osuuden omistajaksi voidaan hyväksyä vain yksi luonnollinen henkilö tai juridinen yhteisö, osuudella ei siis voi olla useita omistajia.

Osuuden siirto voidaan hyväksyä ilman perusedellytyksenä olevaa käyttöehtoa silloin, kun osuus on siirtynyt perinnön, testamentin, avio-oikeuden, yleisseuraamon (1 vuoden kuluessa) nojalla tai konsernin sisäisissä siirroissa.

Uudet osuudet ja osuuden siirrot kirjataan jäsenelle hallituksen hyväksymisen jälkeen.

KPO:n säännöt, 4§ Osuus ja osuuden nimellisarvo (osuusmaksu)
Jokaisen jäsenen on otettava yksi osuus. Jäsenellä on lisäksi oikeus ottaa osuuksia osuuskuntaan omissa nimissään ja käytössään olevien liittymien määrällä hallituksn erikseen päättämin tavoin.

3. Voimassaolo

Hallituksen määrittelyt ovat voimassa toistaiseksi.
Kajaanissa 15.2.2017

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA (KPO)
Hallitus

Jäsenyysehdot

Jäsenetuohjelma


Kainuun Puhelinosuuskunnan jäsenet ovat saaneet etuja Kaisanet Oy:n palveluista 1.3.2017 alkaen.

Jäsenet saavat 4 %:n edun yleisimmistä Kaisanetin kuukausilaskutettavista palveluista. Näihin kuuluvat laajakaista-, kaapeli-tv- ja puhepalveluiden kuukausimaksut. Lisäksi uutena jäsenetuna on valokuituliittymä jäsenetuhintaan!

Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme  puh. 0800 391 234 tai asiakaspalvelu@kaisanet.fi.

Jäsenedut

Kainuun puhelinosuuskunnan (KPO) varsinainen osuuskunnan kokous


Kokous pidetään keskiviikkona 22.5.2024 klo 15.00 alkaen Puhelinosuuskunnan toimistolla, Pohjolankatu 20, 87100 Kajaani. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 § määräämät asiat.

Osuuskunnan hallitus esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle seuraavaa:
1) Sääntöjen 4 §:ssa määriteltyä osuuden nimellisarvoa korotetaan rahastokorotuksena vapaasta omasta pääomasta 33,64 eurosta 100 euroon.
2) Sääntöjen 16 §:ssa määriteltyä hallitukseen valittavan henkilön enimmäisikää muutetaan siten, että henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 70 vuotta voimassa olevan sääntökohdan 65 vuotta sijaan.

Osallistuakseen kokoukseen jäsenen tai jäsenen edustajan on sääntöjen mukaan ilmoittauduttava kirjallisesti tai sähköpostilla viimeistään 7 päivää ennen kokousta, eli 15.5.2024 klo 15.00 mennessä. Ilmoittautumiset Kaisanet Oy:n asiakaspalveluun Pohjolankatu 20, sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kaisanet.fi tai kirjeitse postiosoitteeseen Kainuun Puhelinosuuskunta Pohjolankatu 20, 87100 Kajaani.

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)
Hallitus

Kokous

Kainuun Puhelinosuuskunnan säännöt​


Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) on kainuulainen yritys, josta löytyvät kaikki tietoliikennepalvelut koteihin ja yrityksiin. Paikallinen osaaminen, läheinen palvelu ja korkealuokkaiset tuotteet ovat KPO:n toiminnan lähtökohtia. Palveluvalikoimamme kattaa alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset palvelut.

KPO:n osuuskunnan kokouksessa 26.5.2016 hyväksytyt ja PRH:ssa 12.8.2016 hyväksytyt säännöt, voit ladata alla olevalla painikkeella.

Osuuskunnan säännöt