KPO Kainuun Puhelinosuuskunta
KPO header logo

Kainuun Puhelinosuuskunta on palvellut asiakkaitaan yli 120 vuoden ajan


Vuodesta 1898 lähtien puhelinyhteyksiä toimittaneesta yhtiöstä on kehittynyt noin 12 000 jäsenen osuuskunta ja KPO-konsernin emoyhtiö, joka hoitaa keskitetysti konsernin talous- ja hallintopalvelutoimintaa. KPO-konserni tarjoaa monipuolisia tieto- ja viestintäpalveluja KPO:n tytäryhtiöiden Kaisanet Oy:n ja Herman IT Oy:n kautta.

KPO-konserni on vahva vaikuttaja Kainuun alueen elinkeinostrategian ja aluetalouden kehittäjänä. Pitkäjänteinen alueen tietoverkkojen sekä tuotantokoneistojen rakennuttaminen ja kehittäminen on keskeinen perusta sekä liiketoiminnan kehittämisessä että myös aluekehityksessä. Konsernin yhteistyö Kainuussa toimivien oppilaitosten ja yliopistojen kanssa luo mahdollisuuksia tulevaisuuden toimintaedellytyksille.