KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN (KPO) varsinainen OSUUSKUNNAN KOKOUS

pidetään perjantaina 12.6.2020 klo 14.00 alkaen Puhelinosuuskunnan toimitalossa,
Pohjolankatu 20, 87100 Kajaani

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 §:n määräämät asiat.

Korona-epidemian rajoittamiseksi on säädetty 1.5.2020 voimaan tullut väliaikainen laki (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi). Kyseisen lain mukaan varsinainen osuuskunnan kokous voidaan pitää osuuskunnan säännöistä poiketen viimeistään 30.9.2020 mennessä. Samassa laissa on myös laajennettu luonnollisen henkilön asiamiehen valtuuttamista. Osuuskuntalaista poiketen ja sääntöjen estämättä yksi asiamies voi edustaa kolmea luonnollista jäsentä ja äänestyksessä enintään kymmenesosaa kokouksen äänimäärästä. Yhteisöjäsenten oikeutta käyttää asiamiestä tai yhteisöjäsenten asiamiesten äänioikeutta ei KPO:n säännöissä eikä laissa ole rajoitettu.

Osallistuakseen kokoukseen jäsenen tai jäsenen edustajan on sääntöjen mukaan ilmoittauduttava kirjallisesti tai sähköpostilla viimeistään 7 päivää ennen kokousta, eli 5.6.2020 klo 14.00 mennessä. Ilmoittautumiset Kaisanet Oy:n asiakaspalveluun Pohjolankatu 20, sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kaisanet.fi tai kirjeitse postiosoitteeseen Kainuun Puhelinosuuskunta Pohjolankatu 20, 87100 Kajaani.

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)
Hallitus

Kutsu 29.5.2020 Kainuun Sanomissa
Esityslista

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)
Pohjolankatu 20 (PL 123), 87101 Kajaani
Asiakaspalvelu 0800 391 234

Kainuun Puhelinosuuskunta