KPO - KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA
       

Käyttöehdot

Kainuun Puhelinosuukunnan world wide web -palvelun käyttöä koskeva ilmoitus

Käyttöehtojen hyväksyminen

Avaamalla Kainuun Puhelinosuukunnan  world wide web -palveluun kuuluvan yksittäisen www-sivun sitoudut noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja sellaisenaan, Sinulla ei ole oikeutta avata sivuja.

Tekijänoikeus

Tämä world wide web -palvelu sisältää © Kainuun Puhelinosuukunnan  tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, jonka kaikki oikeudet pidätetään, näissä käyttöehdoissa erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kaiken näiden www-sivujen sisältämän aineiston tai aineiston osien kopioiminen, siirtäminen, julkaiseminen, saattaminen yleisön tai kolmannen osapuolen saataville, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman Kainuun Puhelinosuukunnan  etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Lehdistötiedotteiden tai muiden julkiseksi tarkoitettujen dokumenttien käyttö tiedonvälitykseen sallitaan edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan tiedon esittämisen yhteydessä.

Sisältöjen esittäminen ja muutokset palvelussa

Kainuun Puhelinosuukunnan  world wide web -palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Kainuun Puhelinosuukunta varaa oikeuden koska tahansa tehdä muutoksia worl wide web -palvelun sisältöön tai vuorovaikutteisiin toimintoihin sekä palveluihin. Kainuun Puhelinosuukunta pidättää lisäksi oikeuden rajoittaa tai estää pääsyn www-palveluun. Kainuun Puhelinosuukunta ei takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä ja virheettömästi kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Vastuullisuus

Kainuun Puhelinosuukunta ei myöskään vastaa tässä world wide web -palvelussa esitetyn aineiston virheettömyydestä ja aineiston käytön aiheuttamista suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai erityisistä taloudellisista, henkisistä tai fyysisistä sekä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista. Kainuun Puhelinosuukunta ei vastaa kolmansien osapuolien WWW-palveluista, joihin saatat siirtyä Kainuun Puhelinosuukunnan world wide web -palvelun sivuilla esitettyjen linkkien kautta.


Kainuun Puhelinosuukunta ei luovuta tämän world wide web -palvelun sisältämien toimintojen kautta saamiansa yksittäisten palvelunkäyttäjien yhteystietotietoja kolmansille osapuolille. Emme myöskään käytä tietoja omassa markkinoinnissamme ilman yksittäisen palvelunkäyttäjän suostumusta.

Kainuun Puhelinosuukunnan world wide web -palvelun on toteuttanut BMS Webweaver Oy.
 


 


        

KPO 120 vuotta julkaisu

KPO 120 vuotta kehityksen vauhdittajana

Jäsenetuohjelma osuuskunnan jäsenille

Kutsu Osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen 24.5.2018

EtusivuSivukarttaYhteydenototYhteystiedotKäyttöehdot